přehled služeb
  Podnikání v oblasti nakládání s odpady:
 
 • likvidace komunálního odpadu
 • likvidace nebezpečného odpadu
 • separace ( třídění ) odpadu včetně jeho odvozu
 • prodej a nájem nádob na odpady
 • prodej pytlů na odpad
 • odvoz odpadu
 • odvoz a likvidace fekalií
 • výkup druhotných surovin
 • vážení na mostní váze
 • zajištění evidence v oblasti nakládání s odpadyPoužívaná technika:
RENAULT KERAX PRESS, LIAZ BOBR, MAN Novarini, AVIA nosič kontejneru, MAN nosič kontejneru, nakladač MANITOU, VW transporter, PV3S-fekal ( viz.ceník)

  Údržba místních komunikací a silniční motorová doprava nákladní:
 
 • letní čištění komunikací, chodníků, schodišť - strojní i ruční
 • zimní čistění komunikací, chodníků, schodišť, včetně posypu - strojní i ruční
 • opravy komunikací, chodníků, schodišť
 • údržba a opravy dopravních značek na místních komunikacích
 • silniční motorová doprava nákladní-vnitrostátní

Používaná technika:
čisticí stroje REFORM a LADOG, Multicar M25, AVIA nosič kontejneru, MAN nosič konteru, traktor Zetor, malotraktor Iseki, vibrační válec, Piaggio, fréza (viz.ceník)

  Údržba veřejné zeleně, lesnictví a těžba dřeva:
 
 • sečení trávy
 • mulčování
 • sběr listí
 • údržba keřů
 • kácení stromů i ve ztížených podmínkách


Používaná technika
:
malotraktor Iseki, sekačka Etesie, traktor Zetor, motorové pily, křovinořezy, AVIA nosič kontejnerů, VW transporter, AVIA MP 13-plošina (viz.ceník)

  Provozování vodovodů a kanalizací:
 
 • údržba vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
 • opravy, obnova vodovodů a kanalizací
 • dodávky vody
 • odvádění odpadních vod
 • zajištění evidence v oblasti správy vodovodů a kanalizací
  Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení:
 
 • montáž, opravy a údržba elektrických zařízení
 • práce s automobilem AVIA MP13 - plošina
  Obchodní činnost:
 
 • prodej plastových pytlů
 • prodej nádob na odpad (popelnice, kontejnery)
  Ostatní služby:
 
 • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování.
 • Práce se speciálními stavebními stroji
 • Lesnictví a těžba dřeva