provozní doby
  správa Jesenická 205
 

provozní úsek
pondělí - pátek 6.00 - 14.00

ekonomický úsek
pondělí - pátek 6.00 - 14.00

pokladna pondělí-čtvrtek
6:30 - 10:30    11:00 - 13:30

Provozovatel si vyhrazuje právo na mimořádnou změnu provozní doby např. z důvodu svátků, nemoci či dovolených a tuto skutečnost upřesní na www stránkách v oddíle AKTUALITY.

  provoz VaK
 

pondělí - pátek 6.30 - 14.30

  recyklační dvůr Mnichov
 

pondělí - pátek 9.00 - 16.30
sobota 9.00 - 11.00

 
Mimo provozní dobu je zajištěno držení hotovosti pro případy hlášení havárií a závad
– více v oddíle Hlášení závad.