hlášení závad a odečtů
   Hlášení havárií
 

HOTOVOSTNÍ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hlášení havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních zařízeních  HOTOVOST:
603 807 819

Hlášení problémů ve sjízdnosti místních komunikací v zimním období
HOTOVOST:

554 751 601       v pracovní dny 6:00 - 14:00
777 216 335       viz schválený Plán zimní údržby
725 440 451       viz schválený Plán zimní údržby

 

HLÁŠENÍ OSTATNÍCH PORUCH A ZÁVAD

  • poruchy na veřejném osvětlení
  • hlášení černých skládek, vývozy nádob
  • letní čištění komunikací
  • atd.

554 751 601         v pracovní dny 6:00 – 14:00

   Hlášení odečtů
 

na telefonních čísel - POZOR změna:
774 216 307 speciální číslo na hlášení odečtů - p. Bartoňková
- volání i SMS
554 751 601 p.Bartoňková, p. Machetanzová, p. Veningerová

na e-mail:
odecet.vodomeru@seznam.cz

osobně:
v budově správy TSV, Jesenická 205, Vrbno pod Pradědem

odevzdání odečtového lístku, případně jinou písemnou formou
do schránky umístěné u vstupních dveří na budově správy TSV na ul. Jesenická 205

   Hlášení změn
 

Vodovody a kanalizace

  • údaje v osobě odběratele, např.změna příjmení, změna odběratele na stejném odběrném místě - prodej, koupě,stěhování, ukončení podnikatelské činnosti apod.
  • Všechny další změny týkající se uzavřené smlouvy

tel.  554 751 601

p.Bartoňková                  p. Machetanzová
bartonkova@tsvrbno.cz           machetanzova@tsvrbno.cz